Obsah

Formát informací


Textové informace webových stránek obce Tučapy je možné kopírovat a vkládat do jiných dokumentů. Dokumenty, které kopírovat nelze, obecní úřad obvykle v takové formě již obdržel.

Bezbariérový přístup

Na webové prezentaci Tučapy jsou informace související s výkonem veřejné správy zveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace vyhovuje ve vysoké míře požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě zveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).