Menu
Obec Tučapy
Tučapy

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Czech POINT

CzechPointPotřebuji si vyřídit

Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“.

Adresa

 • Obec Tučapy
 • Tučapy 30
 • 687 09 Boršice u Buchlovic

Kontakt

Úřední hodiny

 • Středa: 12:00 - 18:00

Co zde mohu vyřídit, mohu získat  a ověřit  data z veřejných i neveřejných informačních systémů - legalizace a vidimace 

Mohu získat

 • Výpis z Katastru nemovitostí 
 • Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
 • Výpis z Obchodního rejstříku
  Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
  Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
 • Výpis z Rejstříku trestů
  správní poplatek ve výši 100 Kč
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
  Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
  Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku),
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč. U ostatních provozovatelů kontaktních míst (Česká pošta, Hospodářská komora, notářství) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací - např. výpis získaný na Czech POINTu České pošty stojí 69,- Kč.
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
  Podrobnější informací o problematice autovraků na http://autovraky.cenia.cz/ v sekci Odpadové hospodářství. Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem stanovena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem stanovena na 50,- Kč.
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
  Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, za každou následující 50 Kč. 
  Více informací o insolvenčním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti
 • Datové schránky
  Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního řízení. Konverze je v těchto případech zdarma.
  Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na www.datoveschranky.info
  Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.
 • Autorizovaná konverze dokumentů
  Rozsáhlou konverzi dokumentů provádí vybraná  eGoncentra  rozmístěná po celé České republice a specializované pracoviště  České pošty.  Cena konverze z listinné do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny je 30,- Kč.
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
  Prostřednictvím webového rozhraní je možné ověřit výstup z autorizované konverze na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/.
 • Úschovna systému Czech POINT
  Dokument určený pro konverzi může být uložen v úschovně až 30 dnů.  Nevyzvednuté či nezkonvertované dokumenty po uplynutí stanovené doby budou automaticky smazány.
 • CzechPOINT@office
 • Základní registry
  Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100,- Kč za první stanu za každou další max. 50,-Kč.
Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Agenda obecního úřadu aneb co zde mohu vyřídit? 

 • mohu zde úředně ověřit dokumenty, listiny a data z veřejných i neveřejných  informačních systémů (vidimace)
 • obecní úřad je ohlašovnou změny místa trvalého pobytu,  přihlašuje občany k trvalému pobytu  na území obce Tučapy a na žádost vydává rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu. Originál ohlašovacího lístku je k dispozici na obecním úřadě
 • poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • přijímá návrhy na pořízení změny platného Územního plánu obce Tučapy
 • přijímá žádosti adresované obci Tučapy o uzavření smlouvy o právu umístit záměr(stavbu či opatření) nebo jeho část na pozemku nebo stavbě ve vlastnictví obce Tučapy - smlouva je třeba např. pro vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí, když se mají umisťovat přípojky k sítím technického vybavení na pozemku obce, připojovat stavby na obecní kanalizaci, připojovat stavby k obecní komunikaci, umisťovat zpevněné plochy před domem na obecním pozemku apod.
 • vydává souhlasy s umístěním záměru pro vydání územního rozhodnutí, příp. veřejnoprávní smlouvy a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
 • vybírá místní poplatky
 • organizačně zajišťuje průběh voleb ve volebním okrsku Tučapy

Obec Tučapy

Obec Tučapy leží 10 km západně od města Uherské Hradiště, územně patří do okresu Uherské Hradiště a náleží pod Zlínský kraj. Obec s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou působností je Uherské Hradiště. Národopisně patří do historické oblasti moravského Slovácka, v krajině na mírném svahu Chřibů, v nížině Dolnomoravského úvalu. Její katas­tr má rozlohu 245 ha a žije v ní 261 obyvatel.

Detail

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.