Obsah

Znak a prapor obce


PraporZnak

 

Právo užívat vlajku obci Tučapy udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 26.5.2000.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak . Číslo rozhodnutí: 60.

Popis vlajky: List tvoří tři vodorovné pruhy, žluto–bíle polcený, zelený a bílo–žlutě polcený. V zeleném pruhu dva vinné hrozny, žlutý a bílý, na propletených stoncích. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Popis znaku: V zeleném štítě nad zlato-stříbrně čtvrcenou věží s cimbuřím dva propletené stonky vinné révy, každý s jedním hroznem, pravý zlatý, levý stříbrný.

Znaky jsou památkou na vývoj obce, odráží způsob života, hospodaření a charakter obyvatel, vzhled krajiny, historii obce. V 16.století se v obci připomíná panská tvrz, jejíž symbol se stal základem obecního znaku. K tvrzi patřily tři dvory. Hlavní hospodářskou činností bylo vinařství a zemědělství, proto se jejich symboly staly součástí obecních znaku. Figura tvrze dokládá přítomnost panského sídla, motiv hroznu připomíná zdejší vinařskou tradici, zelená barva štítu symbolizuje zemědělský charakter obce, zlatostříbrné čtvrcení tvrze a shodné zbarvení hroznu připomínají čtvrcení původního domácího štítu vladyckého rodu z Tučap.

Od 17.století dostaly obce právo mít své pečete. Otiskem pečeti se potvrzovaly dávkové povinnosti, nařízení vrchnosti, svatební smlouvy, poručnictví atd.

Na obecní pečeti Tučap z první poloviny 19.století je v barokním štíte vpravo vinný hrozen,vlevo vinařský nůž. Opis PECZET DIEDINY TUCZAP je vrouben vavřínovým věncem.Později byl vinařský nuž nahrazen srpem, který byl umístěn vpravo a vinný hrozen se přesunul vlevo. V mezikruží byl nápis ÚŘAD OBCE TUČAP.