Obsah

Životní situace

Přehled dalších popisů životních situací na portálu veřejné správy

Veřejně přístupné registry

 

Odkaz: https://podaneruce.cz/centra-sluzby/terapeuticke-centrum-ve-zlinskem-kraji/

Možnost pomoci pro osoby, které chtějí řešit svou závislost - a to jak látkovou (alkohol, drogy, marihuana, cigarety aj.) i nelátkovou (hazardní hraní, PC, PC hry, nakupování apod.) a jejich blízkým. Registrovaná sociální služba s certifikací od Rady vlády, působí ve Zlíně, má i dvě detašovaná pracoviště, v Uherském Hradišti a Kroměříži. Nabízí jak psychologické a sociální poradenství a terapie, tak i dluhové poradenství. Služby jsou bezplatné, klient může zůstat anonymní. V centrech pracují s klienty psychologové, terapeuti, sociální pracovník a dluhová poradkyně.


Služba UtiltyReport - žádosti o vyjádření k existenci sítí

Odkaz: https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/zlinsky-kraj/

Dne 31. 5. 2019 byla spuštěna služba UtilityReport pro území Zlínského kraje. Tato služba umožňuje hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci sítí všem územně dotčeným správcům inženýrských sítí najednou a z jednoho místa pomocí webové aplikace. Služba je určena zejména občanům – stavebníkům, pro které je bezplatná. Adresa pro vstup je https://site.kr-zlinsky.cz. Informační letáky jsou občanům k dispozici na stavebních úřadech.

 

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje o.p.s.

Poradna je zde již mnoho let a pomáhá postiženým spoluobčanům začlenit se do běžného života. 

https://sites.google.com/czp-zk.cz/home/

 

Novinky

Slovensko-český poradenský den 25.4.2019

Cílem tohoto slovensko-českého poradenského dne je informovat občany, kteří získali doby důchodového pojištění na území Slovenské i České republiky, o tom, jaké jsou podmínky nároku na důchod v obou státech, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady k podání žádosti potřebují atd.

Plakát_slovensko_český_poradenský den k důchodům_Žilina_duben2019.pdf 03.04.2019

Občan na úřadě

Aktuální informace pro občany k problematice vydávání OP a CP. Od 1. července 2018 došlo k některým podstatným změnám v oblasti veřejné správy. Například na úseku osobních dokladů.

obcan-na-urade-82997.aspx 01.04.2019

Ambulantní odlehčovací služba POHODA

leták Pohoda.pdf 18.03.2019

Stránka

  • 1