Obsah

Nakládání s odpady


Obecní úřad upozorňuje občany, že inkasuje příspěvek za nezávadnou likvidaci odpadu pro rok 2021 a poplatek ze psů.

Níže uvedené poplatky můžete uhradit v úřední dny na OÚ ,popřípadě převodem na účet č.13020721/0100 v.s. číslo popisné RD.


Odvoz odpadu - trvalý pobyt: 480,- osoba/rok
                                chalupáři: 480,- objekt/rok

Za psa: 100,- pes/rok
               


Kontejner na bioodpad

Zákon o odpadech č.185/2001Sb. a Vyhláška č.321/2014 ukládá obcím umožnit občanům separaci odpadů. V letošním roce k tradičnímu třídění přibyla povinnost oddělit od komunálního směsného odpadu tzv. bioodpad. K tomuto účelu zakoupila obec Tučapy hnědý kontejner, který je umístěn u budovy obecního úřadu. Do tohoto kontejneru mohou občané dávat pouze bioodpad rostlinného původu, který lze dále kompostovat, to znamená organické zbytky ze zahrady (listy stromů, bylin a keřů, trávu, seno), případně další zbytky zeleniny (slupky a okrojky atd.).

Svoz bioodpadu se provádí odděleně od svozu komunálního odpadu a bude organizován   podle naplněnosti kontejneru.

Stránka

  • 1