Obsah

Místní poplatky


Možnosti platby poplatků za PDO, KTV a psa

  • v hotovosti na obecním úřadě
  • bezhotovostně na účet obce vedený u Komerční banky  a. s.
    č. účtu:  13020721/0100        


V tomto případě, prosíme, uvádějte vždy ČÍSLO POPISNÉ JAKO VARIABILNÍ SYMBOL, jinak nebudeme moci Vaši platbu přiřadit.

V případě nejasností se obracejte na OÚ, tel.  572593362


Výše místních poplatků
  • za svoz PDO (pevného domovního odpadu) 480,-Kč za 1 osobu / rok
  • poplatek za psa 60,-Kč / rok a další 100,- Kč
  • poplatek za neobydlenou nemovitost (stavba sloužící k rekreaci) 480,- Kč / rok 
     

Stránka

  • 1