Obsah

Místní poplatky


Možnosti platby poplatků za PDO, KTV a psa

 • v hotovosti na obecním úřadě
 • bezhotovostně na účet obce vedený u Komerční banky  a. s.
  č. účtu:  13020721/0100        


V tomto případě, prosíme, uvádějte vždy ČÍSLO POPISNÉ JAKO VARIABILNÍ SYMBOL, jinak nebudeme moci Vaši platbu přiřadit.

V případě nejasností se obracejte na OÚ, tel.  572593362


Výše místních poplatků do 31.12.2020 - spatnost do 30.11. běžného roku
 • za svoz PDO (pevného domovního odpadu) 480,-Kč za 1 osobu / rok
 • poplatek za psa 60,-Kč / rok a další 100,- Kč
 • poplatek za neobydlenou nemovitost (stavba sloužící k rekreaci) 480,- Kč / rok 
Výše místních poplatků od 1.1.2021 splatnost nejpozději 31.3. běžného roku  a do 30.6. běžného roku při rozložení plateb 
 • za svoz PDO (pevného domovního odpadu) 480,-Kč za 1 osobu / rok
 • poplatek za psa 100,- Kč (za každého psa v domácnosti)
 • poplatek za neobydlenou nemovitost (stavba sloužící k rekreaci) 480,- Kč / rok 

Stránka

 • 1