Obsah

Rozsvícení Adventního věnce

Rozsvícení Adventního věnce 1Římskokatolická farnost ve spolupráci s obcí Tučapy připravila rozsvícení a posvěcení obecního adventního věnce na návsi. Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci bohužel proběhne bez doprovodného programu. Krátkou promluvu, kterou z obecního rozhlasu před samotným svěcením přednese Pátr Vavřinec Černý si můžete přečíst v detailu akce.

Datum konání: 29. 11. 2020 začátek od 15:00

Místo konání: Neuvedeno, Tučapy

Typ akce: církevní - ostatní

Organizátor: Obec Tučapy

Duchovní slovo k Adventu L. P. 2020

            Slavností Krista Krále, jsme vstoupili do posledního týdne v liturgickém mezidobí, po kterém následuje doba adventní, doba přípravy na setkání se s Kristem. Evangelium této slavnosti nám popisuje druhou, ze čtyř posledních věcí člověka – soud. (Smrt, soud, Nebe a Peklo.) Je skutečně příhodné, že poslední neděle církevního roku nás upozorňuje na dovršení všeho v Ježíši Kristu, až přijde, aby soudil živé a mrtvé a uvedl triumf Božího království.  Smyslem toho textu je přivést nás k tomu, abychom bilancovali. Abychom si sami před sebou, ve svém svědomí, probrali to, co se nám povedlo, a z toho se zajisté můžeme radovat, ale abychom také zhodnotili, co se nepovedlo, nebo kde naše jednání bylo v rozporu s požadavky, které na nás naše víra klade. A to je jistě důvod pro předsevzetí abychom to nedokonalé v sobě korigovali, a napravili, aby i nám mohlo být určeno místo po pravici soudce, aby také nám řekl: „Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.“ (Mt 25, 34).

            Po této poslední neděli následuje první adventní neděle, a tak začíná nádherné období přípravy svátku Vánoc, událost, která navždy změnila historii narozením Ježíše Krista, Spasitele světa, který je Bohem a člověkem. Období adventu na je severní polokouli poznamenáno temnotou, je to doba, kdy se blížíme k nejkratšímu dni roku. Je důležité, že Vánoce se slaví několik dní po zimním slunovratu, kdy noc začíná ustupovat dennímu světlu. Narození Krista je počátkem dobývání temnoty hříchu a smrti, je to esence naděje, že Světlo nad temnotou zvítězí. Advent je jedním z nejkratších liturgických období. Tvoří jej čtyři neděle, které mají každá svůj vlastní charakter. Poslední týden je potom dobou bezprostřední přípravy na vánoční svátky. Víc, než bychom čekali, je pohled na Ježíšův příchod na zem spojen s velikonočním pohledem křesťanů. Ten, na kterého čekáme, přichází, aby nás osvobodil od otroctví hříchu a aby nás převedl ke svobodě Božích dětí. To je poselství současně adventní i velikonoční.

            V období Vánoc se v posledních letech stalo oblíbeným zvykem, že do oken domů se umisťují svíčky a na domy světelné řetězy jako symbol Světla světa, které se na tento svět narodilo před dvěma tisíci lety.

            Vždycky jsem byl odpůrcem toho, že vánoční světla svítí už v době adventu, v době, kdy by měla svítit jen adventní hvězda, která ukazuje cestu do Betléma. Vždycky jsem tvrdil, že ta světla se mohou začít rozsvěcet někdy po Lucii, v období, kdy se začínají recitovat Ó antifony.

            Ale tento rok je hluboce jiný. Celý svět se zdá být ve stavu nepokoje a hluboké nejistoty ohledně budoucnosti. A nejhlubším utrpením, které zachvacuje celý svět, je pandemie COVID-u. Celý svět je napaden nejhorší fází pandemie, pokud jde o úmrtí a počet lidí postižených tímto virem. Stejně významné je však i narušení rodinných a sociálních vazeb. Mnoho lidí trpí osamělostí. Nedostatek dotyku, objetí, společného jídla, pro katolíky nemožnost účasti na oběti mše svaté. A budou-li povoleny vánoční mše (nevíme pro kolik účastníků), nebudou připraveny chrámové sbory, budou ty letošní oslavy skromnější, než jsme zvyklí.

            A tak mne napadlo, že letos bychom mohli udělat výjimku. Od první adventní neděle může každý katolický dům dát svíčky do svých oken (kvůli záclonám raději elektrické!). Tento rok není čas čekat, až na Vánoce. Ta světla v našich oknech musí svítit v této době fyzické a také duchovní temnoty a hlásat lidem kolem nás, že Kristus je Světlem světa, zejména v těchto dobách strašlivé temnoty. A nechte ta světla svítit každou noc v době adventu a přes Vánoce, až do svátku Zjevení Páně, který je připomínkou toho, že celý svět byl přiveden ke Kristu světlem hvězdy. Mnozí z nás nebudou mít o Vánocích společnost svých rodin a přátel. Ale svým způsobem, uprostřed této skutečné bolesti, musíme světu připomenout dobrou zprávu – Ježíše Krista, který jediný může svým světlem proniknout temnotou tohoto světa, který jediný nás neopustí. Dejme ty svíčky do svých oken a vydejme svědectví o tom, že (řečeno slovy evangelisty Jana): „to světlo svítí v temnotě a tma ho nepohltila“ (Jan 1,5).

            V této jistotě přeji vám všem, a také všem vašim blízkým, požehnaný čas adventní.

P. Vavřinec


Vytvořeno: 26. 11. 2020
Poslední aktualizace: 26. 11. 2020 07:56