Obsah

Události v roce 2022

 

              Tříkrálová sbírka 8.1.2022

 

             Schůze SDH Tučapy 8.1.2022

 

              Zabíjačka SDH Tučapy  26.2.2022

 

             Velikonoce 2022 

 

              Výstava učebnic 16.4.2022

 

              Stavění máje 29.4.2022

 

              Den matek 8.5.2022

 

               Kácení máje 28.5.2022

 

                Tučapské kosení 4.6.2022

 

                  Okresní soutěž hasičů 5.6.2022

 

                   Okrsková soutěž hasičů 26.6.2022

 

                   Fotbalové utkání Tučapští mládenci : Ženatí pánové 5.7.2022

 

                       Obec Tučapy září 2022

 

                         Volby září 2022

 

                    Slovácké hody s právem 1. a 2. října 2022

 

                     Rozsvěcování Advetního věnce a Mikuláš 3.12.2022

 

                        Mikuláš 5.12.2022

 

                      Rozvěcování Vánočního stromu a betlému 18.12.2022

 

                      Turnaj ve stolním tenise 26.12.2022