Obsah

Vyjádření Městského úřadu Uherské Hradiště k povolení vjezdu do uzavírky

Typ: ostatní
Obec Tučapy požádala vedoucí oddělení stavebního úřadu Uherské Hradiště o vyjádření k možnosti vydávání povolenek ke vjezdu do obce.

Znění zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, týkající se uzavírky:

§24

Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami

(1) Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.

(2) O uzavírce a objížďce rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. Příslušný silniční správní úřad žádost projedná

a) s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka,

b) s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,

c) s provozovatelem dráhy,13) jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha,

d) s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci.

 

Se znění zákona vyplývá, že občané nejsou účastníci řízení o povolení uzavírky a nemají ani možnost se k tomuto vyjadřovat. Součástí rozhodnutí o uzavírce je stanovení přechodné úpravy provozu ( tj. povolení umístění dopravního značení ). O tomto rozhoduje rovněž příslušný správní úřad se souhlasem Policie. V Obci Tučapy bylo odsouhlasené dopravní značení, které neumožňuje vjíždět do obce vozidlům mimo vozidel stavby. Je to z důvodu bezpečnosti silničního provozu. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, není žádoucí, aby do prostoru stavby zajížděli cizí vozidla.

V případě nezbytné nutnosti je možné za přísně stanovených podmínek povolit výjimku pro jednotlivé vozidlo. Určitě není možné povolit obecně zajíždět např. zásilkové služby, apod.

V případě dalších dotazů odkazujete žadatele na nás, s tím, že o uzavírce jsme rozhodli my a Obec nemůže rozhodovat o výjimkách.

 

Ing. Dana Zapletalová

Vedoucí oddělení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
odd. dopravního úřadu

kancelář: 232, Protzkarova 33
T  +420 572 525 551
M  +420 721 564 284
E  dana.zapletalova@mesto-uh.cz

Městský úřad Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
www.mesto-uh.cz

 


Vytvořeno: 1. 4. 2020
Poslední aktualizace: 1. 4. 2020 13:38
Autor: Správce Webu