Obsah

Informace o změnách v pracovní neschopnosti

Typ: ostatní
Informace o změnách v pracovní neschopnosti 1eNeschopenka od 1. 1. 2020 z pohledu zaměstnance aneb co se mění a co zůstává - včetně oficiálního letáku

Pokud onemocníte a ošetřující lékař vás uzná dočasně práce neschopným, od 1. 1. 2020 vám dá pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (ne již 3 díly papírové neschopenky).

Od lékaře můžete odejít přímo domů, protože už není třeba předávat, posílat či jinak doručovat zaměstnavateli papírovou neschopenku ani žádné jiné formuláře.

Tak jako doposud zůstává Vaše povinnost dodržovat režim stanovený lékařem a povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování v prvních 14 dnech nemoci i zaměstnavateli, kterému z tohoto důvodu v uvedených dvou týdnech nahlašujete případnou změnu místa pobytu a vycházek.

Nadále také máte povinnost nahlásit neprodleně zaměstnavateli (telefonicky, SMS zprávou, e-mailem), že jste onemocněli a lékař vás uznal dočasně práce neschopným.

Průkaz práce neschopného, který vám lékař vytiskne a předá, je vaším dokladem, máte v něm zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek, záznam o nástupu/propuštění z lůžkové péče, záznam o předání do péče jiného lékaře apod., předkládáte ho také případné kontrole z OSSZ.

Po zavedení eNeschopenky již nemusíte sami žádat o náhradu mzdy ani o nemocenské, podklady pro výplatu jak náhrady mzdy tak nemocenského jsou elektronická hlášení lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a o jejím trvání. Peníze obdržíte stejným způsobem, jako vám zaměstnavatel vyplácí mzdu (na stejný účet nebo adresu). V případě, že dostáváte mzdu v hotovosti, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu do ciziny nebo do ciziny na účet jiného peněžního ústavu než banky, postupujete jako v následujícím bodě. Pořád přitom platí, že nemocenské vyplácí OSSZ do 30 dnů od doručení řádně vyplněných podkladů pro výplatu dávky.

Budete-li chtít nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný účet než je vám zasílána výplata, musíte tuto skutečnost sdělit OSSZ. Nejjednodušší je použít k tomu tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“, který lze odeslat elektronicky z ePortálu ČSSZ (i ve verzi ke stažení a ručnímu vyplnění) nebo písemně poštou na OSSZ, pod kterou spadá váš zaměstnavatel. Tiskopis bude k dispozici po zavedení eNeschopenky, tj. od 1. 1. 2020.

Veškeré podklady a údaje k výpočtu nemocenského obdrží OSSZ elektronicky přímo od vašeho zaměstnavatele Informace o vyměřovacím základu, ze kterého se počítá výše dávky, bude jako dosud uvedena formou zprávy pro příjemce (při výplatě bankovním převodem) nebo na složence.

Pokud vás během pracovní neschopnosti přebírá do péče jiný lékař, postačí předložit mu průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (je na něm uvedeno číslo neschopenky).

Zaměstnavateli nepředáváte žádné doklady o trvání pracovní neschopnosti ani o jejím ukončení, všechny tyto informace se dozví elektronicky z ČSSZ. Stejně jako jste však povinen informovat zaměstnavatele o Vaší návštěvě u lékaře a vzniklé pracovní neschopnosti, máte tu samou povinnost i u jejího trvání a ukončení.

Změny spojené se zavedením eNeschopenky od 1. 1. 2020 – informace pro OSVČ

Pokud OSVČ onemocní a bude uznána lékařem dočasně práce neschopnou, obdrží od lékaře pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (II. díl tiskopisu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“). OSVČ již příslušné OSSZ nezasílá žádost o nemocenské v podobě papírových tiskopisů, toto provádí přímo lékař elektronicky. Nemění se však povinnost dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce stanovený lékařem a povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování.

Průkaz práce neschopného, který lékař vytiskne a OSVČ předá, je dokladem, ve kterém je zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek apod., a je předkládán případné kontrole z OSSZ.

OSVČ již o nemocenské nežádá, ale po ukončení dočasné pracovní neschopnosti (III. díl uvedeného tiskopisu, který lékař odesílá také elektronicky) musí sama ohlásit OSSZ den, kdy začala opětovně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (do 31. 12. 2019 se toto oznámení provádělo prostřednictvím papírové „neschopenky“).

Oznámení OSVČ učiní prostřednictvím formuláře „Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti“, který lze nalézt na ePortálu ČSSZ, případně jej lze získat na OSSZ. Bez doložení tohoto hlášení nelze vyplatit poslední dávku nemocenského!

Nemocenské bude zasláno na účet, ze kterého je hrazeno pojistné na nemocenské pojištění nebo na adresu trvalého pobytu (neplatí-li OSVČ pojistné na nemocenské pojištění z účtu), případně na adresu, kterou eviduje OSSZ v souvislosti s vyplácením dávek nemocenského pojištění. Pokud OSVČ požaduje nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný účet, musí tuto skutečnost písemně oznámit příslušné OSSZ a to např. prostřednictvím tiskopisu „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“, přístupný na webu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-pojistence).

Podání lze uskutečnit osobně, elektronicky nebo poštou, kdy předmětné tiskopisy budou k dispozici po zavedení eNeschopenky, tj. od 1. 1. 2020.

 

S případnými dotazy se lze obrátit na příslušnou OSSZ.


Příloha

Vytvořeno: 5. 12. 2019
Poslední aktualizace: 5. 12. 2019 07:45
Autor: Správce Webu